Marvin 2.118 (objava 7.7.2020)

Popravek obračuna v primeru razlike do minimalne plače pri čakanju/skrajšanem delovnem času po ZIUOOPE

Marvin 2.117 (objava 2.7.2020)

Popravek pri opozorilu na otvoritev nove datoteke

Marvin 2.116 (objava 30.6.2020)

Popravljena napaka pri kreiranju zbirnih računov

Marvin 2.115 (objava 30.6.2020)

1. modul OD:


- uskladitev z ZIUOOPE: spremembe šifranta vrst ur, spremembe REK
- spremebe REK obrazcev po 1.7. (bonitete za osebno vozilo; prilagoditev REK na spremenjene kontrole na eDavkih)


2. Splošni popravki in izboljšave

--------------
Navodila:
1. V primeru, da imate od 1.6.2020 zaposlene s skrajšanim delovnim časom ali na čakanju na delo po ZIUOOPE, smiselno dodajte v šifrant urnih postavk eno oz. obe od spodnjih postavk:2. V primeru, da imate pri IZPLAČILIH po 1.7.2020 obračunano boniteto za uporabo osebnih vozil v zasebne namene, so po novem v REK obrazcih obvezni podatki VIN številka, nabavna vrednost ob pridobitvi, leto uporabe itd., zato jih poiščite še pred obračunom plač in jih vnesite na zavihku "Drugi prejemki in bonitete". Ob vnosu vseh potrebnih podatkov Marvin sam izračuna znesek bonitete.

Marvin 2.111 (objava 18.5.2020)

1. Izpis 1-ZAP/M

Samo v primerih, kjer imamo šifro dohodka 1004 do PP (ki mora imeti ure) in poleg tega še znesek nad PP na 1001 (ki ne sme imeti ur), se pojavi težava pri obrazcu 1-ZAP/, ki mora imeti znesek iz 1001 in ure iz 1004.

To rešimo tako, da na koncu, samo pred izpisom obrazca 1-ZAP/M: v 1001 pri presežnem izplačilu vsem začasno vpišemo iste ure kot na 1004 (nič ne obračunamo), izpišemo 1-ZAP/M in takoj vrnemo vsem ure na 0 (ponovno nič ne obračunamo)

 

2. Razlika do minimalne osnove za prispevke na in nadomestila v breme zavoda

Če imamo v istem mesecu za istega zaposlenega več obračunov in na enem od njih nadomestila v breme zavoda, na zaključnem obračunu pa se pojavi razlika do minimalne osnove za prispevke, nas program vpraša, ali jo želimo razporediti po obračunih, da lahko tudi od te razlike izračuna pravilen delež v breme zavoda. Če pritisnemo DA, potem moramo za tega zaposlenega ponovno stisniti obračun na vse obračune tega meseca, kamor je dodelil to razliko (sporoči nam število spremenjenih), na koncu pa pri njem ponovno tudi končni obračun.

Marvin 2.109 (objava 29.4.2020)
V verziji 2.109 je omogočena oddaja "Obrazec 1-ZAP/M", ki ga najdete v Osebnih dohodkih pod Obr. OD


Pred oddajo podatke preverite

 

Če ste imeli izplačilo za čakanje nad povprečno plačo 2019, nas prosimo pokličite.

novi rek obrazci 1002 + 1004 (objava 24.4.2020)

- posodobite Marvin na zadnjo verzijo 2.108 (ni posodobitve baz)

 

- invalidi na kvoto ne smejo biti na 1004, če imate kakšnega, prestavite na 1001

 

- preverite !!!

 

- kreirajte in oddajte REK obrazce

 

- v primeru napake pri oddaji pošljite e-pošto z vsebino napake

Marvin 2.106 posodobitev

V verziji 2.106 smo odpravili dodatne napake pri izračunu osnove za prispevke od minimalne osnove.

 

Prosimo, da prenesete verzijo 2.106 (ni posodobitve baz).

 

Pri obračunu plač v tem mesecu ponovno za vsakega zaposlenega kliknite obračune - najprej na vseh vmesnih in nato na dokončnem obračunu.

 

Prosimo, če sproti preverjate izračune, da so izračuni pravilni, saj v tako kratkem roku za izvedbo ni možno detajlno testiranje.

Marvin 2.105 posodobitev

V zadnjih verzijah Marvin po pricakovanju odkrivamo napake pri obračunih plač

 

V verziji 2.104 smo tako odpravili napake pri:

 

- izračunu dohodnine za drugega delodajalca in nerezidenta do 18 dni

 

- izračunu osnove za prispevke na vmesnih obračunih, kjer je proporcionalno nižja od minimalne osnove

 

Prosimo, da prenesete verzijo 2.105 (ni posodobitve baz).

 

Pri obračunu plač v tem mesecu ponovno za vsakega zaposlenega kliknite obračune - najprej na vseh vmesnih in nato na dokončnem obračunu.

 

Prosimo, če sproti preverjate izračune, da so izračuni pravilni, saj v tako kratkem roku za izvedbo ni možno detajlno testiranje.

Marvin 2.104 posodobitev

V verziji 2.103 prihaja do napake pri izračunu dohodnine in neto plače.

 

Prosimo, da prenesete verzijo 2.104 (ni posodobitve baz) . Potem pri obračunu plač v tem mesecu ponovno kliknite obračun na dokončnem obračunu.

 

Preverite pa tudi morebitne druge obračune v tem mesecu, ki ste jih naredili s prejšnimi verzijami (honorarje, najemnine ...).

navodila Marvin ZIUZEOP v1.02
Navodila za obračun plač v zvezi z ZIUZEOP v Marvin v1.02 15.04.2020

-------------------------------------
Dodatne informacije:
Glede vseh vprašanj obvezno preberite in spremljajte zadnjo verzijo FURS-ovega dokumenta (ki lahko tudi večkrat dnevno spremeni) na naslovu:
https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/

in tudi:
http://datoteke.fu.gov.si/eDavki/Primeri_REK_za_izplacila_po_ZIUZEOP.docx

-------------------------------------
O teh navodilih:

OPOZORILO: S temi navodili se trudimo, da bi vam čimbolj olajšali delo, vendar so kljub temu možne napake. Prav tako navodila niso dokončna, saj je zakonodaja nedorečena, pojasnila pa prihajajo z zamudo in se dnevno spreminjajo. Zato se lahko spremenijo tudi ta navodila.

Cilj teh navodil je, da:
- je možno izplačati plače
- se obračuni OD kasneje ne bi delali ponovno (da bo možno manjše popravke narediti programsko ali ročno)

Oddaja REK-1 obrazcev za šifre 1002, 1004 in 1190 je na FURS-u onemogočena, dokler ne pripravijo novih (predvidoma po 23.4.). Torej jih boste odddajali naknadno (kot tudi spremembe, če ste jih za marec že oddali).
Oddaja REK-1 obrazca za šifro 1001 je možna. Ni povsem jasno, ali je obrazec za šifro 1001 treba oddati takoj ali skupaj z ostalimi.

V nadaljevanju velja:
- z delavci na čakanju so mišljeni delavci na čakanju iz poslovnih razlogov ali višje sile (zanje velja nadomestilo 80% osnove, a ne manj kot minimalna plača)

-------------------------------------
Navodila za mesec marec:

1. Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo verzijo Marvin

2. Za obdobje od vključno 1.-12.3. ni nobene spremembe - vse zaposlene obračunate kot običajno (MesecLeto 03/2020, šifra 1001, 176 ur, ...), vendar jim vpisujete le 72 ur.

3. Delavcem, ki so od vključno 13.-31.3. na čakanju, niste pa upravičeni do povračila, tudi nadomestilo za preostanek meseca (104 ure) obračunajte kar na istem obračunu iz prejšnje točke in nobenega drugega obračuna. Če menite, da ste tudi zanje upravičeni do oprostitve prispevkov PIZ, jih obračunajte posebej s šifro 1002 (glej 5. točko).

4. Delavcem, ki so od vključno 13.-31.3. na čakanju in ste upravičeni do povračila, čas čakanja obračunate na ločenem obračunu (MesecLeto 03/2020, šifra 1004, 176 ur, ...), kjer jim vpisujete max 104 ure.

5. Delavcem, ki od vključno 13.-31.3. niso na čakanju, ampak delajo (tudi dopust, bolniška), ta čas obračunate na ločenem obračunu (MesecLeto 03/2020, šifra 1002, 176 ur, ...), kjer jim vpisujete max 104 ure.

6. Vsem delavcem, ki niso na čakanju, morate za čas dela izplačati (neobdavčen in neoprispevčen) krizni dodatek v višini 200 EUR/mesec, preračunan na dejansko delo (torej brez dopusta, bolniške, praznikov, ...). Delavcu, ki ves marec dela,  pripada 104/176 * 200 EUR = 118,18 EUR. (Če pa bi npr. bil v času po 13.3. 2 dni na dopustu, bi mu tako za 88 ur pripadlo 100 EUR)

7. Krizni dodatek je treba obračunati na ločenem obračunu s šifro dohodka 1190. Vpišemo ga na zavihek "Drugi prejemki in bonitete"/"Drugi neobd. prejemki (A052)" - NE dodajajte ga pod "Odbitki/dodatki"

8. Delavcem, ki so od vključno 13.-31.3. delno na čakanju, delno pa delajo, je potrebno smiselno narediti obračune 1001, 1002, 1004 in 1190

9. Vse morebitne bonitete in plačila nad uredbo celega meseca vpišite v obračun iz točke 1 (šifra 1001; ne 1002 ali 1004).

-------------------------------------
Splošna navodila in nasveti:

- Vedno se prepričajte, da uporabljate najnovejšo verzijo Marvin

- Kjer imamo več obračunov zaposlenega v istem mesecu, mora program na vmesnih izračunih ignorirati morebitno razliko do min. plače in min. osnove za prispevke.
Temu je namenjeno polje "Dokončni obračun tega meseca", ki naj bo označeno le na zadnjem obračunu zaposlenega v mesecu, na vmesnih obračunih pa prazno.
Obračun s šifro 1190 ne more biti dokončni obračun.
Na rezultat lahko vpliva, če ima dokončni obračun šifro 1001, 1002 ali 1004, kadar nastane razlika do min. plače ali min. osnove.

- Postopek za pravilen izračun:
dodajte zaposlenega na prvi obračun, odstranite oznako "Dokončni", in na koncu kliknite gumb za obračun
ponovite za drugi in tretji obračun, če sta potrebna
dodajte zaposlenega na dokončni obračun (pustite oznako "Dokončni") in na koncu kliknite gumb za obračun

Vmesni obračuni niso pravilni, dokler se ne obračuna dokončni obračun.
Po obračunu dokončnega obračuna pa ne spreminjajte več vmesnih obračunov; če pa jih spreminjate, potem na koncu ponovno obračunajte dokončnega.

- Kako deluje prepisovanje podatkov na obračune tega meseca iz prejšnjega meseca:
krediti se vpišejo na prvi obračun, za vsakega naslednjega vpraša
osebna ocena se vpiše na vse obračune 1001 ali 1002
vozovnica se vpiše samo na prvi obračun 1001 ali 1002
boniteta za os. avto: se vpiše samo na prvi obračun 1001

- Plačilne naloge z istim datumom plačila vam Marvin lahko združi.

- Ker nam ni uspelo testirati vseh možnih kombinacij obračunov, nas prosimo obveščajte v primeru težav!

Najpogostejši primeri REK obrazcev za izplačila po ZIUZEOP
Na tej povezavi si prenesete datoteko.

Marvin 2.101 Nastavitve OD
NAVODILA ZA NASTAVITVE OD – VRSTE URZaenkrat še ni novih REK-1 obrazcev, ker je še preveč nejasnosti. Kdor lahko, naj zaenkrat z obračuni plač počaka. Kdor ne bo uveljavljal nobenih ukrepov, pa naj naredi obračun plač na star način.V verziji Marvin 2.101  si najprej pripravite naslednje nastavitve za obračun plač:

Osebni dohodki > Nastavitve OD > Ure:

– 2. stolpec z desne (“Urna postavka oz. osnova”: pri vseh nadomestilih (dopust, praznik, boleznine, čakanje, višja sila, …) izberite pravilno vrsto osnove 2-4, pri vseh ostalih je 1)

– 3. stolpec z desne (“Osnova za izračun  nadomestil”: dodajte kljukico pri urnih postavkah, iz katerih se izračuna osnova za nadomestila – to so tiste, ki pomenijo dejansko delo (redno delo, nedeljsko, nočno, na praznik..)

– pri nadomestilih bo program sam odstranil kljukice za obračun stimulacije, minulega dela in stalnosti (ker bodo po novem že všteti v osnovi); preveriti vse ostale kljukice

– dodajte “Redno delo od doma” (Faktor = 1,00; “Vse enako kot pri rednem delu, samo brez prevoza na delo”; Urna postavka oz Osnova=1; Suma za letni karton=Red.)

– dodajte “Čakanje na delo” (Faktor = 0,80; “Redno delo”; Urna postavka oz Osnova=2; Suma za letni karton=Nad.)

– dodajte “Odsotnost iz razloga višje sile 80%” (F=0,80; “Redno delo” + “Boleznine in višja sila (M02)”; Urna postavka oz Osnova=2; Suma za letni karton=BD), velja za tiste delodajalce, ki bodo uveljavljali nadomestila s strani RS

Način knjiženja izberite glede na svoje nastavitve npr: Čakanje na delo doma enako kot ostala nadomestila…

Primer:

Marvin v2 posodobitev

1. Pritisnete gumb START (spodaj levo na namizju) in najdete v Programih mapo MArvin2 in v njej pritisnete Marvin - Posodobitev.

2. Ko se vam odpre to okno, pritisnete na gumb:

3. Po nekaj sekundah, se vam bo izpisalo okno kjer boste lahko preverile če imate zadnje posodobitve.

Če obstajajo novo posodobitve, potem pritisnete "DA"!

4. Ko bo posodobitev končana, zaprete okno z gumbob Izhod.

M4 obrazec

Na tej povezavi si prenesete navodila glede M4 obrazca.

Navodila za izbiro časovno in naknadno potrjevanje

Na tej povezavi si prenesete navodila glede časovnega in naknadnega potrjevanja.

Kako namestim namenski certifikat za davčno blagajno in kako registriram komponento, ki je potrebna za podpis

Na tej povezavi si prenesete navodila za namestitev certifikata in registracijo komponente.

Kje in kako vnesem podatke, ki so potrebni za delovanje davčne blagajne

Na tej povezavi si prenesete navodila za nastavitve davčne blagajne.

Tukaj so splošne informacije o davčnih blagajnah, ki so bile predstavljene na našem seminarju

Kako zaključim blagajno

Postopek je v treh korakih:

1. Glavni menu - Specifikacija plačil: tu preverite, če imate plavilno količino gotovinskih računov in računov plačanih s kartico.

2. Glavni menu - Specifikacija gotovine: tu preštejete koliko gotovine imate v blagajni in v vsak stolpec posebej vpišete število. Če tiste vrednosti denarja nimate, potem pustite prazno.

Pod polog vpišete znesek, če ga boste imeli, drugače pustite prazno. Razlika mora na koncu imeti vrednost 0€. Če imateveliko odstopanje od 0€, potem preverite kje ste naredili napako (preverite število gotovinskih računov, še enkrat preštejte denar). Nato pritisnete na gumb print in specifikacijo shranite v blagajno.

3. Glavni menu - Dnevni izkupiček: koboste izpisali Specifikacijo gotovine, natisnete še dnevni izkupiček.

Kako naredim obračun porabe

1. Skladišče - Nastavitve materiala - Skladišče: tu so nastavitve načinov vrednotenja zalog in koni za knjiženje. Veljajo za vse skupine, ki nimajo nastavljenih posebnih kontov.

2. Skladišče - Nastavitve materiala - Skupine: tulahko še dodatno vpišete konte (če pustite prazno, potem vzame konte iz glavnih nastavitev)

3. Skladišče - Orodja- Obračun porabe: pod št.4 "Na dan:" vpišete datum na katerega želite izvesti obračun porabe in kliknete na gumb.

Otvoritev novega poslovnega leta

!!! Obvezna je predhodna posodobitev nadgradnje na zadnjo verzijo programa !!!

!!! Če imate storitveno dejavnost in ne vodite zaloge, potem lahko nadaljujete, drugačepa je potrebno najprej narediti Obračun nabave in porave za december prejšnjega koledarskega leta !!!

To naredite tako, da izberete Skladišče - Obračuni - Obračun porabe:

Nato za december naredite Obračun nabave in porabe.

!!! Nove datoteke vam ni potrebno odpreti prvi delovnji dan v novem letu, ampak lahko počakate, da boste prejeli in vnesli vse dokumente, ki se nanašajo na preteklo poslovno leto. V stari datoteki lahko delate vse za novo leto, razen knjiženje (Glavna knjiga/Knjiga prihodkov in odhodkov). !!!

Ko boste odpirali novo datoteko, je potrebno da imate izbrano prejšnjo datoteko, saj boste prenašali stanje preteklega leta.

Kliknete na gumb "Upravljanje datotek" in se vam odpre naslednje okno:

Tu izberete "Dodaj datoteko" in se vam pokaže okno "Dodajanje datoteke, kjer v polje spodaj vpišete letnico in pritisnete gumb OK.

V novem oknu imate označene module, katerih stanje želite prenesti.

V naslednjem okencu vas sprašuje glede vrednotenja nabavnih cen. Če ne vodite zaloge, potem pritisnete DA, če vodite zalogo pritisnete NE.

Nato še izberete, če želite prenesti artikle, ki niso na zalogi z naslednjim okencem (predlagamo da izberete DA).

Pri koncu prenosa se vam pokaže obvestilo, da je končan in vas opozori, da se nahajate v novi datoteki, ki je označena kot prevzeta.

Naknadni prenosi poslovnega leta, po tem ko ste že odprli novo poslovno leto

Naknadni prenos Glavna knjiga

Glavna knjiga - Knjiženje začetnega stanja - Preveri stanje preteklega leta

Naknadni prenos Osebni dohodki

Osebni dohodki - Prenos obračunov preteklega leta - DA, želim prenos obračunov

Naknadni prenos Osnovna sredstva

Osnovna sredstva - Prenos iz preteklega leta - DA, želim prenos

Prenos skladiščno materialno poslovanje

!!! Prenos zaloge se naredi avtomatično, ko odprete novo poslovno leto. V primeru, da naknadno še kaj spreminjate v zvezi z artikli (prevzemni list, račun,...) v prejšnjem letu, potem naredite ponovni prepis zaloge. Če pa niste naknadno nič spreminjali, potem tega ni potrebno še enkrat izvesti !!!

Skladišče - Prevzemnica - Otvoritveno stanje

Na dokumentu izberete Specifikacija in nato Prenos začetnega stanja preteklega leta.

Izvoz eRačun-a

1. KUPEC: Tu izberete kupca iz šifranta, ki ga imate v programu. dovolj ježe par črk in vam ga bo izpisalo. V primeru da ga ne najdete, ali da niste sigurni če je že vpisan, imate možnost iskanja po njeguvi davčni številki s pritiskom na gumb D.

Rok plačila računa ne sme biti 0 dni. Predlagamo vam, da si krok plačila nastavite v šifrantih partnerjev!

2. SESTAVIL: iz šifranta izberete osebo ki je sestavila ta dokument

3. ŠIFRA: Tu lahko vnesete artikel pod Šifro (če veste kakšna je) ali pa Naziv. Za pomoč smo naredili ikono"Poišči artikel F2", kjer boste lažje našli željen artikel. Če želite, pa lahko dodate tudi dodaten poust v %. Pod Artikel napišete dodaten text. to naredite s pritiskom na gumb "Pokaži dodatno besedilo". Z gumbom "Skrij dodatno besedilo" pa se vrsta za dodaten text zmanjša.

4. KOLIČINA: vnesete količino

5. KREIRAJ eSLOG RAČUN: s pritiskom na gumb se vam odpre spodnje okno

!!Nastavitev ne morete spreminjati, ker so že določena, gledena vašo banko ki jo imate vpisano v anstavitvah subjekta !!

6. KREIRAJ DAT: kreiramo datoteko, kijo bomo kasneje uvozili v program za spletno banko.

Kako uvozim eRačun v Proklik

PRIPOROČILO: Preverite, če imate naloženo zadnjo verzijo programa Proklik!

Na namizju poiščete ikono za Proklik in odprite program, še prej pa vstavite certifikat, če ga imate na pametni kartici ali USB ključku.

1. Iz menika izberete E-Računi, ker imate verjetno nastavljeno na Plačila v Domovini

2. Kliknete na ikono Priprava

3. Spodaj uvozite eRačun. Iz menija, ki vam ga ponudi izberete "Uvoz"

4. Izberete ovojnico e-računa (ob uvozu izberete samo ovojnice)

5. Kliknete na gumb Uvozi

Kot vidite na zgornji siliki, smo uspešno uvozili eRačun. Če nanj 2x kliknete, se vam odpre okno, kjer so izpisani podatki o eRačunu. Če je z računom vse vredu, ga pošljete!

Artikel dodan za primerjavo

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več si preberite tukaj!