Možnost izvedbe plačil po povzetju, predračunu, s kartico, kripto

Brezplačna dostava nad 70€ po vsej Sloveniji!

Hitra dobava, z možnostjo vračila!

Z vami že več kot 15 let!

Program za male in velike podjetnike

Računovodstvo je ključen del vsakega podjetja, saj omogoča natančno spremljanje finančnega poslovanja ter sprejemanje bolj informiranih poslovnih odločitev. Za učinkovito upravljanje računovodstva pa je potrebno imeti primerno orodje – računovodski program.

Računovodski program je programska rešitev, ki omogoča lažje in bolj učinkovito vodenje poslovnih knjig ter spremljanje financ. S pomočjo računovodskega programa lahko spremljate svoje prihodke in odhodke, izstavljate račune, spremljate stanje zalog, obračunavate plače ter poročate davčnim organom.

Pri izbiri računovodskega programa je pomembno, da izberete rešitev, ki ustreza vašim potrebam in zahtevam. Pomembne funkcije, ki jih mora imeti dober računovodski program, vključujejo enostavno uporabo, prilagodljivost, zanesljivost, možnosti poročanja ter integracijo s drugimi poslovnimi programi.

Poleg tega, da vam računovodski program omogoča učinkovito vodenje računovodstva, vam lahko prihrani tudi veliko časa in denarja. S programom lahko namreč avtomatizirate mnoge naloge, ki bi jih sicer morali opravljati ročno, s čimer lahko zmanjšate možnosti napak ter povečate učinkovitost svojega poslovanja.

Program za računovodstvo in maloprodajo Marvin, je računalniška rešitev za prijazno in celovito vodenje poslovanja. Primeren je za samostojne podjetnike in družbe, tako male kot velike.
Na trgu je računovodski program Marvin že od leta 1998.

Izdelek je produkt znanja in razvoja našega lastnega kolektiva.

Računovodski program kot tak, je uporaben za vse vrste dejavnosti (storitvene dejavnosti, male in velike trgovine, ...), prilagajamo pa ga tudi po željah uporabnikov in posameznikov. Hkrati pa se veselimo vsake pripombe in pohvale uporabnikov, ker le te samo aplikacijo nadgrajujejo in izboljšujejo.

Program je sestavljen iz modulov, ki so povezani v celoto in tako zagotavljajo avtomatsko knjiženje podatkov iz enega modula v drugi, kar pomeni da ni potrebno ničesar dodatno vnašati.

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE (vključeni e-računi in davčna blagajna)

Skladiščno materialno poslovanje nudi možnost vodenja več skladišč, prevzemnice s kalkulacijami MPC, kosovnice za obračun normativne porabe materiala, oddajnice, povratnice, naročilnice, računi z dobavnicami in predračuni, prenosi med skladišč ali med poslovnimi enotami, avtomatsko knjiženje vseh pretokov materiala v glavno knjigo ali knjigo prihodkov in odhodkov. Prilagodljivost, veliko število različnih vrst računov in drugih izpisov.

Modul hkrati omogoča kopiranje med posameznimi izpisi, npr. iz pripravljenih dobavnic v račune, iz predračuna v račun, kakor tudi mesečno kreiranje računov iz dobavnic.

Zavihek "Izpis nalepk" je namenjen tiskanju, da za vse artikle v skladišču z enim klikom pripravite nalepke.

Davčna blagajna obvezna od 1.1.2016 za vse tiste, ki poslujete z gotovino. Namenjena poslovanju z maloprodajnimi kupci in pravnimi osebami v prostorih trgovin, gostinskih obratov, trafikah, … Skupaj omogočata vodenje zalog in vsakodnevno pripravo dnevnega izkupička in pripravo izpisa specifikacije gotovine v blagajni. Ravno tako omogoča označitev plačil (gotovina, kartica).

Modul E-računi s fakturiranjem je del modula skladiščno materialno poslovanje. V tem modulu skladišče nudi možnost priprave in izpisov računov, predračunov, avansnih računov, dobavnic…

Najprej si morate na vaši banki urediti določeno dokumentacijo, ki vam omogoča pošiljanje in prejemanje e-računov. Ko imate to urejeno, lahko preverite na vaši spletni banki ali prokliku če je že omogočeno pošiljanje e-računov.

Kreiranje in pošiljanje e-računa je zelo enostavno. Vi samo kreirate normalen račun, potem pa ga samo spremenite v e-račun, uvozite v vašo banko in pošljete.  Prihranek je na času in tudi denarju, ker ni tiskanja, ne potrebujete kuverte in ni vam pismo potrebno odnesti na pošto.

Lahko pa e-račune tudi uvažate. Če podjetje od katerega kupujete artikle pošilja e-račune, ste prihranili še veliko časa, ker vam ni potrebno artikle na prejemnem listu vnašati ročno. Vse se naredi z uvozom e-računa. Šifre artiklov je potrebno samo prvič uskladiti, potem pa zadeva deluje samodejno.

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

Glavna knjiga je ena izmed glavnih komponent računovodskega programa. Namenjena je beleženju vseh poslovnih dogodkov v podjetju, ki so povezani z obračunavanjem in evidentiranjem poslovnih transakcij. To pomeni, da v glavno knjigo vnašamo vse pomembne podatke o poslovnih dogodkih, ki se kasneje uporabljajo za pripravo finančnih izkazov in drugih računovodskih poročil.

Glavna knjiga običajno vključuje več različnih računov, ki jih uporabljamo za kategorizacijo poslovnih dogodkov. Ti računi so lahko razdeljeni glede na različne kategorije, kot so prihodki, odhodki, plače, davki itd. Za vsak poslovni dogodek se določi ustrezni račun, na katerem se zabeležijo ustrezni podatki o transakciji.

Glavna knjiga s s saldakonti omogoča vodenje celotnega poslovanja po stroškovnih nosilcih. V saldakontih je omogočeno avtomatsko zapiranje iz pregleda odprtih postavk.

Modul Glavna knjiga je prilagojena uvozu izpiskov TRR, knjiženju blagajne, izravnav ter knjiženju dnevnika. Ta modul je namenjen kontroli in obračunu DDV in izpisom pripadajočih prilog (knjiga prejetih računov, knjiga izdanih računov, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah). Obračun DDV je prilagojen tako, da se pri zaključku obrazec lahko direktno odda na portal eDavki.


Ob koncu poslovnega leta je z modulom omogočeno zaključevanje in priprava bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse poslovne subjekte (d.o.o., d.n.o., s.p., društva, kmetijska gospodarstva,…..). Bilance se lahko kadarkoli med letom pregledujejo. Hkrati se v zavihku poročila avtiomatsko sestavijo naslednja poročila: SFR, SKV, Intrasta in ePobot.

Zavihek izpisi omogoča analitični pregled prometa, pregledovanje kupcev in dobaviteljev, kontrolo DDV obračuna, predvsem pa je zelo uporaben pregled poslovanja podjetja.

Glavna knjiga omogoča prevzem in izdajo e-računov ki bodo obvezni za vse proračunske uporabnike. Za vse ostale poslovne subjekte pa takšen način poslovanja bistveno zmanjša administrativno delo in zniža stroške poslovanja.

OSEBNI DOHODKI

Osebni dohodki so pomemben del računovodstva, saj gre za plače, nadomestila, bonitete in druge dohodke, ki jih prejmejo zaposleni v podjetju. Računovodski program omogoča enostavno spremljanje in obračunavanje osebnih dohodkov, kar je pomembno tako za zaposlene kot tudi za podjetje, ki mora izpolnjevati zakonske obveznosti in pravilno obračunavati ter plačevati prispevke za socialno varnost.

Ena izmed najpomembnejših obveznosti računovodstva pri obravnavi osebnih dohodkov je pravilno obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost. Računovodski program omogoča enostavno izpolnjevanje vseh obveznosti, saj avtomatizira proces obračunavanja in plačevanja prispevkov ter generira ustrezna poročila in obrazce.

Poleg obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno varnost, računovodski program omogoča tudi spremljanje drugih vrst osebnih dohodkov, kot so plače, nadomestila za delo v posebnih okoliščinah (npr. nadurno delo, delo ob nedeljah in praznikih), regresi, bonusi, nagrade, in podobno. S spremljanjem in obračunavanjem teh dohodkov, lahko podjetje izvede ustrezne plačilne liste, davčne obračune in druge finančne dokumente.

Računovodski program omogoča tudi enostavno spremljanje različnih davčnih olajšav, ki so na voljo za zaposlene. To vključuje olajšave za otroški dodatek, invalidnost, študentsko delo, vplačila v pokojninski sklad itd. S pomočjo računovodskega programa lahko podjetje pravilno izračuna davčne olajšave in tako zmanjša davčno osnovo za svoje zaposlene.

V skladu z zakonodajo, morajo podjetja pravilno obravnavati osebne dohodke in zagotoviti pravilno obračunavanje in plačevanje davkov in prispevkov za socialno varnost.

Modul osebni dohodki omogoča:

obračun plač
obračun honorarjev
obračun prispevkov zasebnika
obračun regresa v sklopu rednega mesečnega obračuna ali posamezno
obračun jubilejnih nagrad in drugih prejemkov, ter povračil stroškov delavcem v višini, predpisani z uredbo ali nad njo
avtomatski obračun in izpis virmanov ali položnic
vse predpisane mesečne obrazce
letna poročila M4 in dohodninski obrazci
avtomatsko knjiženje v glavno knjigo ali knjigo prihodkov in odhodkov

OSNOVNA SREDSTVA

Osnovna sredstva predstavljajo dolgoročna materialna sredstva, ki jih podjetje uporablja pri svojem poslovanju in jih namerava uporabljati več kot eno poslovno leto. Osnovna sredstva vključujejo predvsem zemljišča, stavbe, stroje, opremo, prevozna sredstva, računalniško opremo, patente in druge pravice intelektualne lastnine.

Računovodski program omogoča enostavno spremljanje osnovnih sredstev, saj vsebujejo modul za upravljanje osnovnih sredstev. V tem modulu lahko podjetje ustvari seznam vseh svojih osnovnih sredstev, vključno z opisom, vrednostjo, datumom nakupa, datumom vgradnje, amortizacijskim obdobjem in drugimi pomembnimi podatki.

Računovodski program omogoča tudi spremljanje amortizacije osnovnih sredstev. Amortizacija predstavlja postopno zmanjševanje vrednosti osnovnega sredstva zaradi uporabe, obrabe, zastarelosti in drugih dejavnikov. Amortizacijski kalkulatorji v računovodskem programu omogoča izračun in spremljanje amortizacije na mesečni, letni ali drugi časovni interval, glede na izbrano metodo amortizacije in preostalo življenjsko dobo osnovnega sredstva.

Računovodski program omogoča tudi enostavno knjiženje nakupov in prodaj osnovnih sredstev, kar je pomembno za izračun amortizacije in spremljanje vrednosti sredstev skozi čas. Program omogoča tudi spremljanje popravil in vzdrževanja osnovnih sredstev, kar omogoča natančnejši izračun stroškov poslovanja.

Poleg tega računovodski program omogoča tudi spremljanje davčnih olajšav za osnovna sredstva, ki so na voljo podjetjem, kot so davčne olajšave za nakup ali investicije v osnovna sredstva. S spremljanjem in izračunavanjem davčnih olajšav lahko podjetje optimizira svoje poslovanje in zmanjša davčno obveznost.

V skladu z zakonodajo, morajo podjetja pravilno spremljati in voditi evidence o osnovnih sredstvih ter pravilno obračunavati amortizacijo. Računovodski programi omogočajo enostavno spremljanje in upravljanje z osnovnimi sredstvi, kar omogoča boljši nadzor.

Nudijo mesečni ali letni obračun amortizacije in revalorizacije amortizacije ter nabave vrednosti osnovnih sredstev, možnost obračunavanja naložb v povečanje nabavne vrednosti ali podaljšanje življenjske dobe obstoječih sredstev, izpisi vseh potrebnih evidenc in obrazcev, avtomatsko knjiženje v glavno knjigo ali knjigo prihodkov in odhodkov.

POTNI NALOGI

Modul Potni nalogi je namenjen obračunu službene poti zavezanca in zaposlenih. Omogočeno je obračun kilometrine in dnevnic in vseh dodatkov za Slovenijo in tujino.

Izpis Potnih nalogov je prilagojen tako, da jih lahko izpišete po obdobjih ali po potniku.

Vnos potnega naloga je možen na dva načina: osnovni vnos – službena pot v tujino ali vrstični vnos – poslovna pot v Sloveniji.

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

Omogoča obračun na osnovi podatkov iz saldokontov ali iz poljubnega dolžnika z možnostjo izbire načina obračuna s pripisom obresti ali brez pripisa.

Modul omogoča tudi obračun obresti med povezanimi osebami.

REGISTER DAVČNIH ZAVEZANCEV

Modul Register davčnih zavezancev se sproti osvežuje in je namenjen hitrejšemu vnosu kupcev in dobaviteljev v šifrant z vsemi potrebnimi pravilnimi podatki.

REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV

Modul Register transakcijskih računov vam  omogoča poleg prepisa iz regista tudi pregled morebitnih blokiranih TRR računov. S tem modulom vnesete partnerja v računovodski program Marvin samo z enim klikom. Potrebno je samo, da imate podatke podjetja ki ga želite vnesti (najhitreje ga najdete po davčni številki). Nato ga samo izberete in označite. V partnerje se prenesejo vsi njegovi podatki. To je zelo praktično za vse tiste uporabnike, kateri pošiljate e-račune.

Pri izstavitvi računa kupcu, vas program opozori, ali ima kupec transakcijski račun blokiran.

M-SHOP

Modul m-shop je namenjen upravljanju spletne trgovine iz programa Marvin. Omogoča vam, da imate svojo spletno trgovino brez znanja o spletnih aplikacijah. Najprej potrebujete paket, kjer je vključeno skladiščno materialno poslovanje. Preko prevzemnih listov vnesete artikle in jim določite cene.

Modul vam omogoča:
S samo enim klikom prenesete artikle v vašo spletno trgovino
Spreminjanje cen in preprosto ažuriranje sprememb na splet
Dodajanje slik za vaše artikle
Prenos naročil in izdaja računov v programu Marvin
Optimizacija za spletne iskalnike (SEO strani)
Odstranjevanje artiklov ki jih ne želite imeti več v spletni trgovini
Dodajanje artiklov, ki ste jih na novo vnesli v vašo bazo artiklov

CENA PROGRAMA:

PAKET S VSEBUJE

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

OSEBNI DOHODKI

OSNOVNA SREDSTVA

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

FAKTURIRANJE

DAVČNA BLAGAJNA

E-RAČUN

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

POTNI NALOGI

REGISTER DAVČNIH ZAVEZANCEV

REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV

ODDALJENA POMOČ (TeamViewer)

NADGRADNJE

CENA: 10,99 + DDV NA MESEC

PAKET M VSEBUJE

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

OSEBNI DOHODKI

OSNOVNA SREDSTVA

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

FAKTURIRANJE

DAVČNA BLAGAJNA

E-RAČUN

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

POTNI NALOGI

REGISTER DAVČNIH ZAVEZANCEV

REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV

ODDALJENA POMOČ (TeamViewer)

NADGRADNJE

CENA: 15,99 + DDV NA MESEC

PAKET L VSEBUJE

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

OSEBNI DOHODKI

OSNOVNA SREDSTVA

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

FAKTURIRANJE

DAVČNA BLAGAJNA

E-RAČUN

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

POTNI NALOGI

REGISTER DAVČNIH ZAVEZANCEV

REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV

ODDALJENA POMOČ (TeamViewer)

NADGRADNJE

CENA: 21,99 + DDV NA MESEC

PAKET XL VSEBUJE

GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI

OSEBNI DOHODKI

OSNOVNA SREDSTVA

SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE

FAKTURIRANJE

DAVČNA BLAGAJNA

E-RAČUN

OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

POTNI NALOGI

REGISTER DAVČNIH ZAVEZANCEV

REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV

ODDALJENA POMOČ (TeamViewer)

NADGRADNJE

CENA: 29,99 + DDV NA MESEC

POGOSTA VPRAŠANJA:

Kaj potrebujem za davčno blagajno?
Na lokaciji kjer boste uporabljali davčno blagajno potrebujete dostop do interneta, ter POS tiskalnik, ki omogoča izpis kod ki po zakonu morajo biti izpisane na računu.
Kakšna je razlika med blagajno in davčno blagajno?
Razlika je v tem, da ko boste pritisnili gumb tiskaj, se bodo podatki računa poslali preko internetne povezave do strežnika finančne uprave. Ko bo strežnik podatke sprejel, boste dobili odgovor v obliki kode ki mora biti izpisana na računu. Sam postopek bo zakasnil delovanje za par sekund.
Artikle prodajam na stojnici. Lahko uporabljam vašo davčno blagajno?
Naša davčna blagajna ne deluje na telefonih ali tablicah, zato ni primerna če prodajate na terenu.
Koliko me stane pošiljanje e-računa?
To je odvisno od vaše banke. Vsekakor pa je cenejše kot pošiljenje preko pošte.
Za katere banke je prilagojen modul e-računi?
Prilagojen je za vse banke. Ker nimajo vse banke enake nastavitve, jih program sam prebere iz nastavitev vašega poslovnega subjekta.
Lahko pošljam E-račune tudi drugim podjetjem čeprav niso del javne uprave?
Lahko. Vendar je prej potrebno preveriti, če podjetje kateremu želite poslali e-račun to omogoča.
Kaj pa če ne vem vseh podatkov o podjetju kateremu želim poslati E-račun?
V nastavitvah smo vam dodali gumb, ki preveri in po potrebi tudi spremeni vse potrebne podatke o prejemniku e-računa. Najbolje je, da podjetje vnesete preko registra davčnih zavezancev ali preko registra transakcijskih računov, da bodo vsi podatki pravi.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več si preberite tukaj!