Program za maloprodajo in računovodstvo je sestavljen iz modulov, ki si jih izberete glede na vaše potrebe:

- SKLADIŠČNO MATERIALNO POSLOVANJE Z DAVČNO BLAGAJNO in E-RAČUNI

Davčna blagajna obvezna od 1.1.2016 za vse tiste, ki poslujete z gotovino. Namenjena poslovanju z maloprodajnimi kupci in pravnimi osebami v prostorih trgovin, gostinskih obratov, trafikah,... Povezana je z modulom skladiščno materialno poslovanje. Skupaj omogočata vodenje zalog in vsakodnevno pripravo dnevnega izkupička in pripravo izpisa specifikacije gotovine v blagajni. Ravno tako omogoča označitev plačil (gotovina, kartica).

Povezava s fizično blagajno vam odpira predal. Ko zaprete trgovino, je potrebno narediti specifikacijo gotovine za tekoči dan poslovanja, nato pa stiskate še dnevni izkupiček.

Skladiščno materialno poslovanje nudi možnost vodenja več skladišč, prevzemnice s kalkulacijami MPC, kosovnice za obračun normativne porabe materiala, oddajnice, povratnice, naročilnice, računi z dobavnicami in predračuni, prenosi med skladišč ali med poslovnimi enotami, avtomatsko knjiženje vseh pretokov materiala v glavno knjigo ali knjigo prihodkov in odhodkov. Prilagodljivost, veliko število različnih vrst računov in drugih izpisov.

Modul hkrati omogoča kopiranje med posameznimi izpisi, npr. iz pripravljenih dobavnic v račune, iz predračuna v račun, kakor tudi mesečno kreiranje računov iz dobavnic.

Modul E-računi s fakturiranjem je del modula skladiščno materialno poslovanje. V tem modulu skladišče nudi možnost priprave in izpisov računov, predračunov, avansnih računov, dobavnic...

Najprej si morate na vaši banki urediti določeno dokumentacijo, ki vam omogoča pošiljanje in prejemanje e-računov. Ko imate to urejeno, lahko preverite na vaši spletni banki ali prokliku če je že omogočeno pošiljanje e-računov.

Kreiranje in pošiljanje e-računa je zelo enostavno. Vi samo kreirate normalen račun, potem pa ga samo spremenite v e-račun, uvozite v vašo banko in pošljete. Prihranek je na času in tudi denarju, ker ni tiskanja, ne potrebujete kuverte in ni vam pismo potrebno odnesti na pošto.

Lahko pa e-račune tudi uvažate. Če podjetje od katerega kupujete artikle pošilja e-račune, ste prihranili še veliko časa, ker vam ni potrebno artikle na prejemnem listu vnašati ročno. Vse se naredi z uvozom e-računa. Šifre artiklov je potrebno samo prvič uskladiti, potem pa zadeva deluje samodejno.

- GLAVNA KNJIGA

Glavna knjiga s s saldakonti omogoča vodenje celotnega poslovanja po stroškovnih nosilcih. V saldakontih je omogočeno avtomatsko zapiranje iz pregleda odprtih postavk.

Modul Glavna knjiga je prilagojena uvozu izpiskov TRR, knjiženju blagajne, izravnav ter knjiženju dnevnika. Ta modul je namenjen kontroli in obračunu DDV in izpisom pripadajočih prilog (knjiga prejetih računov, knjiga izdanih računov, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah). Obračun DDV je prilagojen tako, da se pri zaključku obrazec lahko direktno odda na portal eDavki.

Ob koncu poslovnega leta je z modulom omogočeno zaključevanje in priprava bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse poslovne subjekte (d.o.o., d.n.o., s.p., društva, kmetijska gospodarstva,.....). Bilance se lahko kadarkoli med letom pregledujejo. Hkrati se v zavihku poročila avtomatsko sestavijo naslednja poročila: SFR, SKV, Intrasta in ePobot.

Zavihek izpisi omogoča analitični pregled prometa, pregledovanje kupcev in dobaviteljev, kontrolo DDV obračuna, predvsem pa je zelo uporaben pregled poslovanja podjetja.

Glavna knjiga omogoča prevzem in izdajo e-računov ki bodo obvezni za vse proračunske uporabnike. Za vse ostale poslovne subjekte pa takšen način poslovanja bistveno zmanjša administrativno delo in zniža stroške poslovanja.

V modulu je omogočeno pregledovanje poslovanja tudi v obliki grafikonov po različnih vrstah postavk s prikazom trendov in napovedi.

- OSEBNI DOHODKI

Modul osebni dohodki omogoča:

  • obračun plač
  • obračun honorarjev
  • obračun prispevkov zasebnika
  • obračun regresa v sklopu rednega mesečnega obračuna ali posamezno
  • obračun jubilejnih nagrad in drugih prejemkov, ter povračil stroškov delavcem v višini, predpisani z uredbo ali nad njo
  • avtomatski obračun in izpis virmanov ali položnic
  • vse predpisane mesečne obrazce
  • letna poročila M4 in dohodninski obrazci
  • avtomatsko knjiženje v glavno knjigo ali knjigo prihodkov in odhodkov

- OSNOVNA SREDSTVA

Nudijo mesečni ali letni obračun amortizacije in revalorizacije amortizacije ter nabave vrednosti osnovnih sredstev, možnost obračunavanja naložb v povečanje nabavne vrednosti ali podaljšanje življenjske dobe obstoječih sredstev, izpisi vseh potrebnih evidenc in obrazcev, avtomatsko knjiženje v glavno knjigo ali knjigo prihodkov in odhodkov.

- POTNI NALOG

Modul Potni nalogi je namenjen obračunu službene poti zavezanca in zaposlenih. Omogočeno je obračun kilometrine in dnevnic in vseh dodatkov za Slovenijo in tujino.

Izpis Potnih nalogov je prilagojen tako, da jih lahko izpišete po obdobjih ali po potniku.

Vnos potnega naloga je možen na dva načina: osnovni vnos - službena pot v tujino ali vrstični vnos - poslovna pot v Sloveniji.

- ODDALJENA POMOČ

oddaljena pomoč “on-line” preko programa Team Viewer

Za cenik in demo verzijo pokličite na 07/ 81 49 800 ali na pišite na zlatko@pointer-it.si!

Artikel dodan za primerjavo

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več si preberite tukaj!